Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů CZ

Zásady ochrany osobních údajů

 

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou Mother to Mother je respektovat vaše soukromí a dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, a to i na našich webových stránkách, https://mothertomother.cz a dalších stránkách, které vlastníme a provozujeme.

 

 

Osobní údaje jsou jakékoli informace o vás, které lze použít k vaší identifikaci. To zahrnuje informace o vás jako osobě (například jméno, adresa a datum narození), vaše zařízení, platební údaje a dokonce i informace o tom, jak používáte web nebo službu online.

 

 

V případě, že náš web obsahuje odkazy na weby a služby třetích stran, mějte na paměti, že tyto weby a služby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Po kliknutí na odkaz na jakýkoli obsah třetích stran byste si měli přečíst jejich zveřejněné informace o zásadách ochrany osobních údajů o tom, jak shromažďují a používají osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádnou z vašich aktivit poté, co opustíte náš web.

 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost od 25. července 2021.

 

 

Poslední aktualizace: 25. července 2021

 

Informace, které shromažďujeme

 

Informace, které shromažďujeme, spadají do jedné ze dvou kategorií: „dobrovolně poskytnuté“ informace a „automaticky shromažďované“ informace.

 

 

„Dobrovolně poskytnuté“ informace se vztahují na veškeré informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti na některé z našich služeb a propagačních akcí.

 

 

„Automaticky shromažďované“ informace se vztahují na jakékoli informace automaticky zasílané vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

 

Protokolovat data

 

Když navštívíte naše webové stránky, mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi vašeho prohlížeče, stránky, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti o vaší návštěvě.

 

 

Pokud navíc při používání webu narazíte na určité chyby, můžeme automaticky shromažďovat údaje o chybě a okolnostech jejího výskytu. Tato data mohou zahrnovat technické podrobnosti o vašem zařízení, co jste se pokoušeli udělat, když došlo k chybě, a další technické informace týkající se problému. Můžete nebo nemusíte obdržet oznámení o takových chybách, a to ani v okamžiku, kdy se vyskytnou, že se vyskytly nebo jaká je povaha chyby.

 

 

Uvědomte si, že i když tyto informace nemusí být osobně identifikovatelné samy o sobě, je možné je kombinovat s jinými údaji k osobní identifikaci jednotlivých osob.

 

Data zařízení

 

Když navštívíte náš web nebo komunikujete s našimi službami, můžeme automaticky shromažďovat údaje o vašem zařízení, například:

 

 

Typ zařízení

Operační systém

Jedinečné identifikátory zařízení

Nastavení zařízení

Údaje o zeměpisné poloze

 

 

Údaje, které shromažďujeme, mohou záviset na individuálním nastavení vašeho zařízení a softwaru. Doporučujeme zkontrolovat zásady výrobce vašeho zařízení nebo poskytovatele softwaru a zjistit, jaké informace nám poskytují.

 

Osobní informace

 

Můžeme požádat o osobní informace - například když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje nebo když nás kontaktujete - což může zahrnovat jednu nebo více z následujících možností:

 

Jmeno a Příjmeni

E-mailem

Profily sociálních médií

Telefonní / mobilní číslo

Domovská / poštovní adresa

 

Uživatelem vytvořený obsah

 

„Uživatelem generovaný obsah“ považujeme za recenze, hodnocení, obrázky a / nebo videomateriály, které nám uživatelé dobrovolně dodají za účelem zveřejnění na našem webu nebo opětovného zveřejnění na našich kanálech sociálních médií. Veškerý obsah vytvářený uživateli je spojen s účtem nebo e-mailovou adresou použitou k odeslání materiálů.

 

 

Uvědomte si, že veškerý obsah, který odešlete za účelem zveřejnění, bude po zveřejnění (a následném procesu kontroly nebo prověření) veřejný. Jakmile bude zveřejněn, může být přístupný třetím stranám, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, pouze pokud k tomu máme oprávněný důvod. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

 

Shromažďování a používání informací

 

Můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, když na našem webu provedete některý z následujících úkonů:

 

 

Registrace účtu

Zakoupení jakékoli produkty a / nebo služby

Zaplacení předplatného

Zapojení do kterékoli z našich soutěží, soutěží, loterií a průzkumů

Zaregistrovaní k odběru novinek od nás prostřednictvím e-mailu nebo kanálů sociálních médií

Při vstupu  k našemu obsahu za použití mobilního zařízení nebo webového prohlížeč

Kontaktuje te nás prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jiných podobných technologií

Sdilení na sociálních médiích

 

 

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:

 

 

abychom vám poskytli základní funkce a služby naší platformy

zpracovávat jakékoli transakční nebo probíhající platby

dodat vám produkty a / nebo služby

kontaktovat a komunikovat s vámi

pro analytiku, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozu a vylepšení našeho webu, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií

pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat

pořádat soutěže, loterie a / nebo nabízet další výhody

pro technické posouzení, včetně provozu a vylepšení naší aplikace, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií

 

 

Můžeme kombinovat dobrovolně poskytnuté a automaticky shromážděné osobní informace s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které dostáváme z jiných důvěryhodných zdrojů. Například pokud nám poskytnete svou polohu, můžeme ji kombinovat s obecnými informacemi o měně a jazyce, abychom vám poskytli lepší zážitek z naší stránky a služby.

 

Zabezpečení vašich osobních údajů

 

Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, a zatímco tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, stejně jako neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

 

 

I když se budeme snažit chránit osobní údaje, které nám poskytnete, doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání nebyl stoprocentně bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní zabezpečení dat.

 

 

Jste odpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou sílu zabezpečení, zajišťující bezpečnost vašich vlastních informací v mezích našich služeb.

Například zabezpečení všech hesel souvisejících s přístupem k vašim osobním informacím a účtům je bezpečné a důvěrné.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je potřeba. Toto časové období může záviset na tom, k čemu používáme vaše informace, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud jste nám například poskytli osobní údaje v rámci vytváření účtu u nás, můžeme tyto informace uchovat po dobu, po kterou váš účet v našem systému existuje. Pokud vaše osobní údaje již nejsou pro tento účel vyžadovány, odstraníme je nebo anonymizujeme odstraněním všech údajů, které vás identifikují.

 

 

Je-li to však nutné, můžeme vaše osobní údaje uchovat pro účely dodržování zákonných, účetních nebo oznamovacích povinností nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Ochrana osobních údajů dětí

 

Nezaměřujeme žádné z našich produktů nebo služeb přímo na děti do 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech do 13 let.

 

Zveřejnění osobních údajů třetím stranám

 

Můžeme zveřejnit osobní údaje:

 

 

mateřskou společností, dceřinou společností nebo přidruženou společností naší společnosti

poskytovatelé služeb třetích stran za účelem umožnění jim poskytovat jejich služby, včetně (bez omezení) poskytovatelů IT služeb, poskytovatelů datových úložišť, hostování a serverů, analytiků, záznamníků chyb, vymáhačů dluhů, poskytovatelů údržby nebo řešení problémů, poskytovatelů marketingu, profesionální poradci a provozovatelé platebních systémů

naši zaměstnanci, dodavatelé a / nebo související subjekty

naši stávající nebo potenciální agenti nebo obchodní partneři

sponzoři nebo promotéři jakékoli soutěže, loterie nebo propagace, kterou provozujeme

úvěrové zpravodajské agentury, soudy, regulační orgány, v případě, že nezaplatíte za zboží nebo služby, které jsme vám poskytli

soudy, tribunály, regulační orgány a donucovací orgány, jak to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv

třetí strany, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu

třetí strany ke shromažďování a zpracování údajů

subjekt, který kupuje nebo na který převádíme veškerá nebo podstatně veškerá naše aktiva a podnikání

 

 

Mezi třetí strany, které aktuálně používáme, patří:

 

 

Google Analytics

wix Analytics

MailChimp

Paypal

platba wix

Ideal 

debetní karta - Visa, maestro, Master Card

 

Mezinárodní převody osobních údajů

 

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a / nebo zpracovány nebo tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran udržujeme zařízení.

 

 

Země, do kterých ukládáme, zpracováváme nebo přenášíme vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu údajů jako země, ve které jste původně poskytli informace. Pokud předáme vaše osobní údaje třetím stranám v jiných zemích: (i) provedeme tyto převody v souladu s požadavky platných zákonů; a (ii) budeme chránit přenesené osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

 

Vaše volba: Poskytnutím osobních údajů nám rozumíte, že budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nemusíte nám poskytovat osobní údaje, ale pokud tak neučiníte, může to ovlivnit vaše používání našich webových stránek nebo produktů a / nebo služeb nabízených na nich nebo prostřednictvím nich.

 

 

Informace od třetích stran: Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

 

 

Marketingové povolení: Pokud jste již dříve souhlasili s používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit názor kontaktováním nás pomocí níže uvedených podrobností.

 

 

Přístup: Můžete požádat o podrobnosti osobních údajů, které o vás máme.

 

 

Oprava: Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás uchováváme, jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě veškerých informací, které budou shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

 

 

Nediskriminace: Nebudeme vás diskriminovat při výkonu kteréhokoli z vašich práv na vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje nejsou vyžadovány k tomu, abychom vám mohli poskytnout konkrétní službu nebo nabídku (například zpracování a plnění objednávek), nebudeme vám odepírat zboží nebo služby a / nebo vám účtovat různé ceny nebo sazby za zboží nebo služby, a to i prostřednictvím poskytování slev nebo jiné výhody nebo ukládání pokut, nebo vám poskytne jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.

 

 

Oznámení o porušení údajů: Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoli porušení údajů.

 

 

Stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených podrobností a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme a uvedeme výsledek našeho vyšetřování a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti s vaší stížností na regulační orgán nebo orgán pro ochranu údajů.

 

 

Odhlásit: Chcete-li se odhlásit z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace (včetně marketingové komunikace), kontaktujte nás pomocí podrobností uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo odhlášením pomocí nástrojů pro odhlášení uvedených v komunikaci. Možná budeme muset od vás požadovat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost.

 

Používání cookies

 

Soubory cookie používáme ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našem webu. Cookie je malý kousek dat, který náš web ukládá do vašeho počítače a k němuž přistupuje pokaždé, když ho navštívíte, abychom pochopili, jak používáte náš web. To nám pomáhá poskytovat vám obsah na základě preferencí, které jste zadali.

 

 

Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Obchodní převody

 

Pokud jsme my nebo naše aktiva získáni, nebo v nepravděpodobném případě, že ukončíme podnikání nebo dojde k bankrotu, zahrnuli bychom údaje, včetně vašich osobních údajů, mezi aktiva převedená na jakékoli strany, které nás získají. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít, a že jakékoli strany, které nás získají, mohou v rozsahu povoleném platnými zákony nadále používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami, které budou muset převzít, protože jsou základem jakékoli vlastnická nebo užívací práva, která k těmto informacím máme.

 

Limity našich zásad

 

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které nejsou provozovány námi. Uvědomte si, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost ani odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

 

Změny těchto zásad

 

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní nebo regulační změny. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, změny zde zveřejníme na stejném odkazu, kterým tyto zásady ochrany osobních údajů zpřístupňujete.

 

 

Pokud jsou změny významné nebo pokud to vyžadují příslušné zákony, budeme vás kontaktovat (na základě vámi vybraných preferencí pro komunikaci od nás) a všechny naše registrované uživatele s novými podrobnostmi a odkazy na aktualizované nebo změněné zásady.

 

 

Pokud to vyžaduje zákon, získáme vaše svolení nebo vám dáme příležitost přihlásit se nebo případně odhlásit jakékoli nové použití vašich osobních údajů.

 

Dodatečné informace o souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU)

Správce údajů / zpracovatel údajů

 

GDPR rozlišuje mezi organizacemi, které zpracovávají osobní údaje pro své vlastní účely (známé jako „správci údajů“), a organizacemi, které zpracovávají osobní údaje jménem jiných organizací (známé jako „zpracovatelé údajů“). My, Matka matce, umístěné na adrese uvedené v naší sekci Kontaktujte nás, jsme správcem údajů a / nebo zpracovatelem, pokud jde o osobní údaje, které nám poskytnete.

 

Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat, pouze pokud k tomu budeme mít zákonné právo. V takovém případě budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje zákonně, spravedlivě a transparentně. Pokud si vyžádáme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a vy jste mladší 16 let, požádáme o souhlas vašeho rodiče nebo zákonného zástupce se zpracováním vašich osobních údajů pro tento konkrétní účel.

 

 

Naše zákonné základy závisí na službách, které používáte, a na tom, jak je používáte. To znamená, že vaše údaje shromažďujeme a používáme pouze z následujících důvodů:

 

Souhlas od vás

 

Kde nám dáváte souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí zařízení, která poskytujeme; to však nebude mít vliv na jakékoli použití vašich údajů, ke kterému již došlo. Pro účely přijímání objednávek můžete uvést fyzickou adresu. I když můžete tuto adresu kdykoli změnit nebo smazat, nebude to mít vliv na již odeslané objednávky. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se odvolání vašeho souhlasu, neváhejte se zeptat pomocí podrobností uvedených v části Kontaktujte nás v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Plnění smlouvy nebo transakce

 

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu nebo transakci, nebo za účelem provedení přípravných kroků před naším uzavřením smlouvy nebo transakce s vámi. Například pokud od nás zakoupíte produkt, službu nebo předplatné, možná budeme muset ke zpracování a doručení vaší objednávky použít vaše osobní a platební údaje.

 

Naše oprávněné zájmy

 

Tam, kde to považujeme za nutné, je pro naše oprávněné zájmy nezbytné, abychom mohli poskytovat, provozovat, zlepšovat a komunikovat naše služby. Za naše oprávněné zájmy považujeme výzkum a vývoj, porozumění publiku, marketing a propagaci našich služeb, opatření přijatá k efektivnímu fungování našich služeb, marketingové analýzy a opatření přijatá k ochraně našich zákonných práv a zájmů.

 

Soulad se zákonem

 

V některých případech můžeme mít zákonnou povinnost použít nebo uchovat vaše osobní údaje. Mezi takové případy mohou patřit (mimo jiné) soudní příkazy, vyšetřování trestných činů, žádosti vlády a regulační povinnosti. Máte-li jakékoli další dotazy ohledně toho, jak uchováváme osobní údaje, abychom dodrželi zákon, neváhejte se zeptat pomocí podrobností uvedených v části Kontaktujte nás v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Mezinárodní převody mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

 

Zajistíme, aby jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP byl chráněn příslušnými zárukami, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použitím závazných podniková pravidla nebo jiné právně přijímané prostředky.

 

Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

 

Omezit: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud (i) máte obavy o přesnost vašich osobních údajů; (ii) věříte, že vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně; (iii) potřebujete, abychom osobní údaje udržovali pouze za účelem právního nároku; nebo (iv) jsme v procesu posuzování vaší námitky v souvislosti se zpracováním na základě oprávněných zájmů.

 

 

Námitky proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo veřejném zájmu. Pokud k tomu dojde, musíme poskytnout přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, abychom mohli pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů.

 

 

Přenositelnost údajů: Můžete mít právo požadovat kopii osobních údajů, které o vás máme. Pokud je to možné, poskytneme tyto informace ve formátu CSV nebo jiném snadno čitelném strojovém formátu. Můžete mít také právo požadovat, abychom tyto osobní údaje předali třetí straně.

 

 

Smazání: Máte právo požadovat, abychom kdykoli vymazali osobní údaje, které o vás máme, a podnikneme přiměřené kroky k vymazání vašich osobních údajů z našich současných záznamů. Pokud nás požádáte o smazání vašich osobních údajů, dáme vám vědět, jak odstranění ovlivní vaše používání našich webových stránek nebo produktů a služeb. Z tohoto právního důvodu mohou existovat výjimky ze zvláštních právních důvodů, které pro vás případně uvedeme v reakci na vaši žádost. Pokud svůj účet ukončíte nebo odstraníte, vymažeme vaše osobní údaje do 30 dnů od vymazání vašeho účtu. Pamatujte, že vyhledávače a podobné třetí strany si mohou i nadále ponechat kopie vašich osobních údajů, které byly alespoň jednou zveřejněny, například určité profilové informace a veřejné komentáře, a to i poté, co jste smazali informace z našich služeb nebo deaktivovali svůj účet.

 

Další informace o dodržování předpisů v Kalifornii (USA)

 

Podle kalifornského občanského zákoníku, sekce 1798.83, pokud žijete v Kalifornii a váš obchodní vztah s námi je hlavně pro osobní, rodinné nebo domácí účely, můžete nás požádat o informace, které poskytujeme jiným organizacím pro jejich marketingové účely.

 

 

Chcete-li podat takový požadavek, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů s předmětem „Žádost o informace o ochraně osobních údajů v Kalifornii“. Tento typ požadavku můžete podat jednou za kalendářní rok. Zašleme vám e-mailem seznam kategorií osobních údajů, které jsme zveřejnili jiným organizacím pro jejich marketingové účely v posledním kalendářním roce, spolu s jejich jmény a adresami. Na ne všechny osobní údaje sdílené tímto způsobem se nevztahuje část 1798.83 kalifornského občanského zákoníku.

 

Nesledovat

 

Některé prohlížeče mají funkci „Nesledovat“, díky níž můžete webovým serverům sdělit, že si nepřejete sledovat vaše online aktivity. V tuto chvíli nereagujeme na signály prohlížeče „Nesledovat“.

 

 

Dodržujeme standardy uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zajišťujeme, že shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákonně, spravedlivě, transparentně a na základě zákonných zákonných důvodů.

 

Soubory cookie a pixely

 

Soubory cookie z naší stránky můžete kdykoli odmítnout, pokud to váš prohlížeč umožňuje. Většina prohlížečů vám umožňuje aktivovat nastavení v prohlížeči a odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Vaše schopnost omezit soubory cookie je tedy založena pouze na možnostech vašeho prohlížeče. Další informace najdete v části Cookies těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

CCPA povolené finanční pobídky

 

V souladu s vaším právem na nediskriminaci vám můžeme nabídnout určité finanční pobídky povolené CCPA, které mohou vést k různým cenám, sazbám nebo úrovním kvality zboží nebo služeb, které poskytujeme.

 

 

Jakákoli finanční pobídka povolená CCPA, kterou nabízíme, bude přiměřeně souviset s hodnotou vašich osobních údajů a poskytneme písemné podmínky, které jasně popisují povahu takové nabídky. Účast v programu finančních pobídek vyžaduje váš předchozí souhlas s přihlášením, který můžete kdykoli odvolat.

 

Oznámení o vyzvednutí v Kalifornii

 

Za posledních 12 měsíců jsme shromáždili následující kategorie osobních údajů vyjmenovaných v kalifornském zákoně o ochraně osobních údajů spotřebitelů:

 

 

Identifikátory, jako je jméno, e-mailová adresa, název účtu na telefonní číslo, IP adresa a ID nebo číslo přiřazené vašemu účtu.

Záznamy zákazníka, jako je fakturační a dodací adresa, a údaje o kreditní nebo debetní kartě.

Demografické údaje, například váš věk nebo pohlaví. Tato kategorie zahrnuje data, která mohou být klasifikována jako chráněná klasifikace podle jiných kalifornských nebo federálních zákonů.

Obchodní informace, jako jsou historie produktů a služeb a nákupy.

Aktivita na internetu, například vaše interakce s naší službou.

Geolokační data.

Odkazy, jako jsou informace o vašich zájmech, preferencích a oblíbených položkách.

 

 

Další informace o informacích, které shromažďujeme, včetně zdrojů, ze kterých získáváme informace, najdete v části „Informace, které shromažďujeme“. Tyto kategorie osobních údajů shromažďujeme a používáme pro obchodní účely popsané v části „Shromažďování a používání informací“, včetně poskytování a správy naší Služby.

 

Právo vědět a mazat

 

Pokud jste rezidentem v Kalifornii, máte právo smazat vaše osobní údaje, které jsme shromáždili, a znát určité informace o našich postupech v oblasti údajů za posledních 12 měsíců. Máte zejména právo požadovat od nás:

 

 

Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;

Kategorie zdrojů, ze kterých byly osobní údaje shromážděny;

Kategorie osobních údajů o vás, které jsme zveřejnili pro obchodní účely nebo prodali;

Kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje poskytnuty pro obchodní účely nebo prodány;

Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů; a

Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

 

 

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Shine the Light

 

Pokud jste rezidentem v Kalifornii, máte kromě výše popsaných práv právo požadovat od nás informace týkající se způsobu, jakým sdílíme určité osobní údaje, jak je definuje kalifornské „Shine the Light“ s třetími stranami a přidruženými společnostmi pro jejich vlastní účely přímého marketingu.

 

 

Chcete-li získat tyto informace, zašlete nám žádost pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Žádosti musí v prvním řádku popisu obsahovat „Žádost o ochranu osobních údajů v Kalifornii“ a obsahovat vaše jméno, poštovní adresu, město, stát a PSČ.

 

Kontaktujte nás

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašeho soukromí nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

 

 

Katerina Konarovska

katerinakonarovska@gmail.com